گزارش برگزاری مراسم روز دانشجو

گزارش برگزاری مراسم روز دانشجو

مراسم روز دانشجو با حضور جناب آقای دکتر محمدرضا پورمحمدی استاد نمونه کشوری و عضو هیئت مؤسس، مؤسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس برگزار گردید. در پایان از دانشجویان برتر در حوزه های علمی، پژوهشی و فرهنگی تقدیر به عمل آمد.