گزارش برگزاری مراسم روز حسابدار

گزارش برگزاری مراسم روز حسابدار

مراسم بزرگداشت روز حسابدار به همت گروه حسابداری دانشگاه علم و فن آوری شمس برگزار گردید. در این مراسم آقای دکتر بابایی مدیر گروه رشته حسابداری به حاضرین مراسم خیر مقدم گفته و گزارشی از عملکرد گروه حسابداری ارائه نمودند.
آقای دکتر نوتاش، معاون محترم دانشجویی و فرهنگی، ضمن تبریک روز حسابدار سخنانی در حوزه اخلاق حرفه ای حسابداری و اعتماد سازی متقابل در انجام امور حسابداری و اداری مطرح نمودند.
و در ادامه آقای دکتر خانلاری، از چهره های برتر حوزه حسابداری استان و از اساتید دانشگاه نیز سخنانی تخصصی در حوزه حسابداری و مسائل روز حسابداری مطرح کردند. در این مراسم از اساتید حسابداری دانشگاه و دانشجویان برتر رشته حسابداری تجلیل به عمل آمد.
گروه حسابداری در بخش ویژه ای از استاد پیشکسوت حوزه حسابداری، آقای مهدیزاده تجلیل کرده و از سال ها زحمات ایشان در این دانشگاه قدردانی کردند.