ثبت نام وام دانشجویی برای نیمسال اول 1403-1402

ثبت نام وام دانشجویی برای نیمسال اول 1403-1402

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند مطابق بخشنامه صندوق رفاه، دانشجویانی که متقاضی وام شهریه تحصیلی برای نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 می باشند بایستی درخواست و اطلاعات فردی خود را حداکثر تا تاریخ 1402/09/20 در سامانه صندوق رفاه به نشانی https://refah.swf.ir ثبت نمایند.