پرسشنامه ی کوتاه شده موج چهارم

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند مقرر است پرسشنامه ی کوتاه شده موج چهارم طرح ملی بررسی سیمای زندگی دانشجویان در ابعاد مختلف با هدف بررسی سبک زندگی دانشجویان (از جمله وضعیت تحرک، تغذیه، اوقات فراغت، وضعیت تحصیلی، خانوادگی، رضایت از زندگی، سلامت معنوی، دینداری، سلامت روانی، سلامت اجتماعی، نگرانی ها) توسط مراکز مشاوره دانشگاه ها اجرا شود. این طرح از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار هست و هدف نهایی پژوهش، کاربرد این داده ها برای ارتقای سلامت روانی اجتماعی دانشجویان است. لذا از کلیه دانشجویان خواهشمند است با مراجعه به لینک زیر نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام نمایند.
https://porsa.irandoc.ac.ir/s/simaye-zendegi-1400