لغو امتحانات ساعت 4 بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخ 1402/11/04

به دلیل شرایط نامساعد جوی امتحانات ساعت 4 بعد از ظهر امروز چهارشنبه مورخ 1402/11/04 لغو و به ساعت 4 بعد از ظهر روز پنجشنبه مورخ 1402/11/12 موکول گردید.