زمان ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کاردانی به کارشناسی سال 1402

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کاردانی به کارشناسی سال 1402، روز یکشنبه مورخ 1402/12/13
مدارک لازم جهت ثبت نام:
1-اصل و کپی مدرک کاردانی یا گواهی فراغت از تحصیل
2- کپی از تمام صفحات شناسنامه – و کارت ملی (پشت و رو) یک سری
3- عکس 4*3 4قطعه که در سال جاری تهیه شده (خواهران با حجاب اسلامی)
4- کارت پایان خدمت (ویژه آقایان) یا نامه ابطال معافیت تحصیلی