زمان ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون كارداني ويژه موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي سال 1402

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون كارداني ويژه موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي سال 1402، روز دوشنبه مورخ 1402/12/14

مدارک لازم جهت ثبت نام:
۱- اصل و 1 سری کپی مدرک دیپلم
۲- اصل و 1 سری کپی کارنامه فارغ التحصیلی دوره متوسطه
۳- کپی از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی (پشت و رو) 1 سری
۴- عکس ۴*۳ 4 قطعه که در سال جاری گرفته شده (خواهران با حجاب اسلامی)
۵- وضعیت نظام وظیفه(ویژه آقایان)