زمان برگزاری آزمون کلاس های علمی استاد سلیمانی پور شادباد

دانشجویانی که با استاد خانم سلیمانی پور شادباد کلاس عملی دارند روز دوشنبه مورخ 1403/02/31 راس ساعت 13 در سالن شهید یاغچیان جهت شرکت در امتحان عملی حضور داشته باشند. (تذکر: غیبت در امتحان عملی به منزله نمره صفر می باشد)