زمان انجام کارهای اداری حداکثر تا تاریخ 1402/12/21

از دانشجویان عزیز خواهشمند است جهت انجام کارهای اداری خود حداکثر تا پایان وقت اداری مورخه ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ به دانشگاه مراجعه نمایند در غیر اینصورت انجام امور فوق از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ امکان پذیر خواهد بود.