اعلام مهلت مجدد انتخاب رشته‌های تحصیلی برای مجازین به انتخاب رشته‌ در آزمون ورودی كارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال 1402

اطلاعیه اعلام مهلت مجدد انتخاب رشته‌های تحصیلی برای مجازین به انتخاب رشته‌ در آزمون ورودی كارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال 1402 كه تاكنون انتخاب رشته نكرده‌اند (به غیر از رشته‌های دارای شرایط خاص و آزمون عملی)

پيرو انتشار دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي کارشناسي‌ارشد ناپيوسته سال 1402 و اطلاعيه هاي به تاریخ 1402/03/08 و 1402/03/16، به اطلاع داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون مذکور مي‌رساند با توجه به تقاضاهای مکرر داوطلبانی که در زمان مقرر (1402/03/11 تا 1402/03/20) موفق به انتخاب رشته نشده‌اند و برای مساعدت به آنها، ترتيبي اتخاذ شد كه این داوطلبان بتوانند از روز شنبه به تاریخ 1402/04/10 تا ساعت 24:00 روز يکشنبه به تاریخ 1402/04/11، نسبت به انتخاب رشته اقدام نمايند.

لذا صرفاً این دسته از داوطلبان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌ و مندرجات اطلاعيه هاي فوق و با درنظر داشتن نکات ذیل به درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان مراجعه و نسبت به ثبت كدرشته‌محل‌هاي انتخابي در آزمون مذكور اقدام نمايند.

نکته 1: برای داوطلباني كه قبلاً نسبت به انتخاب كدرشته‌محل‌هاي تحصيلي اقدام نموده‌اند، امکان ويرايش کدرشته محل هاي انتخابي وجود ندارد.

لینک خبر