گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی آزمون های روانشناختی آذر ماه 1400

کارگاه آزمون های روانشناختی در روزهای 6 و 7 آذر ماه با حضور دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته روانشناسی در سالن همایش دانشگاه برگزار گردید.

مدرس کارگاه آموزشی: آقای دکتر بهرام اصل فتاحی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد)

در این کارگاه آموزشی، آزمون های پرکاربرد در حوزه روانشناسی، مانند آزمون NEO , SCL – 90, SPIN, EQ, GHQ, DSQ, DASS, STAI -Y, BAI, اجرا و آموزش داده شد.