امضای تفاهم‌نامه همکاری طرح بیمه دانشجویان، بین سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

امضای تفاهم‌نامه همکاری طرح بیمه دانشجویان، بین سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

امضای تفاهم‌نامه همکاری طرح بیمه دانشجویان، بین سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

برای مشاهده ادامه خبر لطفا کلیک کنید