انجام امور دانشگاه به صورت دورکاری از تاریخ 99/09/01 تا اطلاع ثانوی

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند در راستای اجرای بخشنامه ستاد ملی کرونا تا اطلاع ثانوی کلیه امور دانشگاه به صورت دورکاری انجام خواهد شد. به همین دلیل جهت ارتباط با مسئولین دانشگاه و طرح مشکل،  دانشجویان می توانند از طریق وب سایت دانشگاه به نشانی  www.shamsist.ac.ir  قسمت ارتباط با ما،  پیام خود را ارسال نمایند. مسئولین دانشگاه در اسرع وقت ممکن پاسخگوی درخواست ها خواهند بود.