برنامه امتحانات ترم تابستانی

دانشجویان عزیز جهت اطلاع از برنامه ترم تابستانی به پرتال دانشجویی خود مراجعه نمایند.