متقاضیان وام شهریه تحصیلی برای نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند مطابق بخشنامه صندوق رفاه، دانشجویانی که متقاضی وام شهریه تحصیلی برای نیمسال اول سال تحصیلی 99-98  می باشند بایستی درخواست و اطلاعات فردی خود را در سامانه صندوق رفاه به نشانی http://bp.swf.ir از تاریخ 98/07/15 لغایت 1398/08/15 ثبت نمایند.
تذکر: با توجه به محدودیت در اعتبار تخصیص داده شده از سوی صندوق رفاه دانشجویان، ارائه تسهیلات با در نظر گرفتن اعتبار تخصیصی مقدور خواهد بود و ثبت نام صرفا به منزله دریافت وام نمی باشد.

همچنین دانشجویان متقاضی وام شهریه تحصیلی پس از دریافت فرم های مربوط به وام از وب سایت دانشگاه (قسمت امور دانشجویی) و تکمیل آن ها حداکثر تا تاریخ 98/08/15 (شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 13) به مسئول امور دانشجویی (خانم نقی زاد) مراجعه نمایند. لازم به توضیح می باشد به دلیل محدود بودن اعتبار تخصیص داده شده از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اولویت با افرادی خواهد بود که سریعتر مراجعه نمایند.