برنامه کلاس های عملی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

برنامه کلاس های عملی

1-استاد سمائی، روزهای شنبه، درس ژیمناستیک 1 (برادران)، دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته-کارشناسی ناپیوسته هر هفته ساعت 14 الی 15:15.
2-استاد صحی دانش،روزهای چهارشنبه، درس تنیس روی میز2(خواهران)، دانشجویان مقطع کاردانی پیوسته، هر هفته ساعت 12 الی 13:30.
3-استاد جمالی، روزهای چهارشنبه، درس دو و میدانی 1(برادران)، دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته،  هر هفته ساعت 16 الی 17:30. درس دو و میدانی 2 و3(برادران)-دو و میدانی تخصصی(برادران) هر هفته ساعت 17:30 الی 19.
4-استاد فولادی، روزهای یکشنبه، درس شنا 1(برادران)، دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته -کارشناسی پیوسته- هر هفته ساعت 8 الی 9:15. درس شنا 2(برادران)، دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته-کارشناسی ناپیوسته هر هفته ساعت 9:15 الی 10:30.
5-استاد نوروزی، روزهای یکشنبه، ژیمناستیک1(خواهران)، دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته، ساعت 11.30 الی 12:45.
6-استاد سیدنظری، روزهای دوشنبه، درس شنا1(خواهران)، دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته، هر هفته ساعت 8 الی 9:15.  شنا2(خواهران) و شنا4(خواهران)، دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته-کارشناسی پیوسته-کاردانی پیوسته هر هفته ساعت 9:15الی 10:30.
7-استاد پاسدار، روزهای پنجشنبه ، درس دو و میدانی2(خواهران)، دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته، هر هفته ساعت 9 الی 10 . درس دو و میدانی 1(خواهران)، دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته، هر هفته ساعت 10 الی 11.
8-استاد قوامی، روزهای شنبه ، درس تنیس روی میز2(برادران)، دانشجویان مقطع کاردانی پیوسته، هر هفته ساعت 14 الی 15:15.