جلسه توجیهی شنای برادران

دانشجویان آقا که درس شنا با استاد فولادی دارند روز چهارشنبه مورخ 1402/08/10 راس ساعت 11:30 در کلاس 204 حضور داشته باشند. (شرکت در این جلسه الزامی می باشد)