ثبت نام وام دانشجویی برای نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند مطابق بخشنامه صندوق رفاه، دانشجویانی که متقاضی وام شهریه تحصیلی برای نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 می باشند بایستی درخواست و اطلاعات فردی خود را حداکثر تا تاریخ 1401/02/20 در سامانه صندوق رفاه قسمت پرتال دانشجویی به نشانی http://bp.swf.ir ثبت نمایند. لازم به ذکر است پس از ثبت نام در پرتال مذکور، جهت تایید به واحد امور دانشجویی (خانم آقاپور) مراجعه نمایید.
تذکر: ثبت نام به منزله دریافت وام نمی باشد.