تکمیل کارنامه سلامت روان و کارنامه سلامت جسم

به اطلاع دانشجویان از جمله دانشجویان ورودی جدید می رساند، «کارنامه سلامت روان» و «کارنامه سلامت جسم» را با ورود به سامانه سجاد از طریق لینک های زیر تکمیل نمایند. دانشجویان محترم اگر قبلا در سامانه مذکور ثبت نام کرده اند، با نام کاربری و رمز عبور قبلی خود وارد شوند. چنانچه دانشجویان قبلا ثبت نام نکرده اند، ابتدا مراحل ثبت نام را طبق راهنمای درج شده در سامانه مذکور، تکمیل نمایند و سپس از طریق آیكون ورود، وارد سامانه شده و پرسشنامه ها را تكمیل نمایند. لازم به ذکر است تکمیل تمامی صفحات و پرسشنامه ها، ضروری است.
ورود به سامانه تکمیل «کارنامه سلامت روان» ◄◄◄ https://portal.saorg.ir/mentalhealth
ورود به سامانه تکمیل «کارنامه سلامت جسم» ◄◄◄ https://portal.saorg.ir/physicalhealth