اعلام زمان ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال 1402

پذیرفته شده گرامی

ضمن عرض تبریک جهت قبولی در آزمون کارشناسی ارشد، لطفا از روز شنبه مورخ 1402/6/18 لغایت یکشنبه مورخ 1402/6/19 نسبت به ثبت نام به صورت حضوری اقدام نمایید.