اعلام زمان تعطیلات تابستانی

به اطلاع دانشجویان عزیر می رساند، بنا به تصمیم هیئت رئیسه، تعطیلات تابستانی موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ شروع و در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰خاتمه خواهد یافت.