اعلام آخرین زمان انجام امور آموزشی و اداری در سال 1400

دانشجویان عزیز می توانند جهت انجام امور اداری و آموزشی در سال جاری، حداکثر تا پایان ساعت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ به دانشگاه مراجعه نمایند.