اطلاعیه شروع نیمسال اول سالتحصیلی 1401-1400

ضمن تبریک سالتحصیلی جدید، به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند از روز شنبه مورخ 1400/06/27 کلیه کلاس های آموزشی مطابق زمان اعلام شده در تاییدیه انتخاب واحد در سامانه سمالایو برگزار خواهد شد.
لازم به ذکر می باشد بنا به تصمیم ستاد مقابله با کرونا تا اطلاع ثانوی کلاس ها در تمامی مقاطع به صورت غیرحضوری تشکیل خواهند شد و در صورت صدور مجوز از ستاد مذکور، برگزاری کلاس ها به شرط ارائه کارت واکسیناسیون به صورت حضوری خواهد بود.

آموزش ورود به سمالایو (دانشجو ها) http://download.samasoft.net/sama/Samalive/StudentLogin.mp4

آموزش پنل دانشجو ها http://download.samasoft.net/sama/Samalive/StudentDashborad.mp4

آموزش پنل دانشجو ها (موبایل) http://download.samasoft.net/sama/Samalive/StudentDashboradMobile.mp4