اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی سال 1400

پذيرفته شده گرامي
ضمن تبريك جهت قبولي در آزمون كارداني به كارشناسي، لطفا جهت ثبت نام روز شنبه مورخ 1400/07/03 با همراه داشتن مدارک زیر به واحد آموزش دانشگاه مراجعه نماييد.

1-اصل و کپی مدرک کاردانی یا گواهی فراغت ازتحصیل (2سری)

2- کپی از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی پشت ورو (2 سری)

3- عکس 4*3    6قطعه که در سال جاری گرفته شده (خواهران با حجاب اسلامی)

4- وضعیت نظام وظیفه(ویژه آقایان): نامه ابطال معافیت تحصیلی یا کپی کارت پایان خدمت