اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال ۱۴۰۰

پذيرفته شده گرامي
ضمن تبريك جهت قبولي در آزمون سراسري، لطفا جهت ثبت نام در يكي از روزهاي سه شنبه مورخ 1400/07/06 يا چهارشنبه مورخ 1400/07/07 با همراه داشتن مدارک زیر به واحد آموزش دانشگاه مراجعه نماييد.

1- اصل و2 سری کپی مدرک دیپلم یا گواهی موقت پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه با مهر وامضای مدیر دبیرستان

2- اصل و2  سری کپی کارنامه سه ساله دوره دوم متوسطه با مهر وامضای مدیر دبیرستان

3-کپی از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی پشت ورو2 سری

4-عکس 4*3    6قطعه که در سال جاری گرفته شده (خواهران با حجاب اسلامی)

5-وضعیت نظام وظیفه(ویژه آقایان)