ارزشیابی اساتید و دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند فرم های ارزشیابی اساتید از مورخه 1401/02/31 در دسترس خواهد بود. لذا خواهشمند است با ورود به سامانه آموزشی سما نسبت به تکمیل فرم های ارزشیابی اقدام نمایید. لازم به ذکر است تکمیل فرم ارزشیابی جهت دریافت کارت ورود به جلسه و شرکت در امتحانات پایان ترم و استفاده از امکانات سامانه مذکور الزامی می باشد.

– دريافت کارت ورود به جلسه امتحانات نيمسال جاري منوط به تسويه کامل شهريه تحصيلي مي باشد.
– در صورت عدم دريافت کارت ورود به جلسه امتحانات،‌‏ از ورود به جلسه امتحان خوددادري به عمل خواهد آمد.