موسسه آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی علم و فن آوری شمس پس از حدود 6 سال تمهید مقدمات٬ بر اساس مجوز های شماره 22/13282 مورخ 1386/7/30 و شماره 22/7591 مورخ 1388/5/7 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری تاسیس گردید. لازم به ذکر است که این موسسه عملا فعالیت خود را در سال 1387 با پذیرش تعداد 170 دانشجو در رشته های حسابداری و امور بیمه٬ در دو مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته شروع نموده است.

اساسنامه موسسه در جلسه مورخ 1388/3/9 شورای گسترش آموزش عالی تصویب و طی ابلاغیه شماره 22/9091 مورخ 1388/6/4 مقام عالی وزیر علوم٬ تحقیقات و فناوری ابلاغ، و احکام اعضای دوره اول هیات امنای موسسه بر اساس ماده 8 اساسنامه و حکم نماینده محترم مقام عالی وزیر علوم٬ تحقیقات و فناوری بر اساس مفاد بند 2 همان ماده صادر شده است.

در حال حاضر دکتر محمد مقدم واحد، رییس موسسه می ­باشند .