بخشنامه معاونت آموزشی نهاد رهبری

دانشجویان گرامی:  به دلیل ادامه شرایط اضطراری و برابر بخشنامه 99/01/18 معاونت محترم آموزشی نهاد رهبری می بایست به ازای جلسات حضوری طول ترم،  22جلسه مجازی از میان دروس موجود مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان متناسب با موضوع درستان را انتخاب می نمودید که این جلسات تا 15 نمره از 20 نمره نهایی را شامل می شود و  قرار بود دو جلسه حضوری نیز در پایان ترم جهت ارزیابی و اختصاص نمره پایانی تشکیل شود که باز به دلیل ادامه شرایط اضطراری مقدور نشد و اخیرا معاونت محترم آموزشی نهاد رهبری طی اطلاعیه ای  روند برگزاری آزمون های پایانی را با انتخاب یکی از روشهای سه گانه اعلام نمود که در این راستا اساتید گروه معارف و واحد آموزش این دانشگاه با انتخاب روش اول از روشهای سه گانه اعلام شده، تصمیمات ذیل را اتخاذ نمودند

1-فعالیت در مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان: شرکت در کلاسها ( ۲۲ جلسه) و گذراندن آزمون های مربوطه

(حداکثر ۱۲ نمره که به تناسب میانگین نمرات دروس پاس شده محاسبه خواهد شد)


2- آزمون پایانی از منابع معرفی شده توسط اساتید مربوطه در سامانه آموزش مجازی موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس( ۸ نمره)

جزئیات هر یک از دروس و آزمون های مربوطه در سامانه آموزش مجازی موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس، توسط اساتید آن درس تعیین خواهد شد‌

نکته: دانشجویانی که به دلایل موجه ( با تشخیص اساتید مربوطه و واحد آموزش موسسه ) نتوانسته اند در کلاسهای مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان شرکت کنند، آزمون و نمره پایان ترم آنها از منابع درسی که اساتید مربوطه در سامانه آموزش مجازی موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس مشخص نموده اند، خواهد بود‌

 

دانشجویانی که تاکنون موفق به حضور کامل در کلاس های دروس معارف در مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان نشده اند، تا پایان خرداد ماه فرصت دارند نسبت به این امر اقدام نمایند.