ارتباط با مسئولین دانشگاه

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جهت ارتباط با مسئولین دانشگاه و طرح مشکلات می توانند از طریق وب سایت دانشگاه قسمت ارتباط با ما، پیام خود را ارسال نمایند.