کسب مقام سوم کاتا در مسابقات قهرمانی مناطق کشور

کسب مقام سوم توسط آقای رضا دیندارمهر دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشگاه علم و فن آوری شمس در مسابقات کاراته (کاتا) قهرمانی مناطق کشور
با آرزوی موفقیت برای این دانشجوی عزیز