صعود تیم شطرنج دانشگاه علم و فن آوری شمس

تيم شطرنج دانشگاه علم و فن آوري شمس با برد تيم كفش عصار با دو برد از سه بازي به رد ٨ ليگ ٣٦ تيم استان صعود كرد. شايان ذكر هست تيم هاي ٥ تا ٨ هم امتياز هستند