برگزاری سمینار دیابت و مدیریت بیماری ها

برگزاری سمینار دیابت و مدیریت بیماری ها با سخنرانی جناب آقای دکتر مبصری(متخصص داخلی و فوق تخصص غدد-متابولیسم در تاریخ 1398/08/21