زمان انتخاب واحد متاخرین

دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد در موعد مقرر نشده اند می توانند از تاریخ 98/6/11 لغایت 98/6/17 اقدام به انتخاب واحد نمایند. لازم به توضیح می باشد بازه زمانی ذکر شده قابل تمدید نبوده و عواقب ناشی از عدم انتخاب واحد در تاریخ های یاد شده به عهده خود دانشجو خواهد بود.

اطلاعیه ها