اطلاعیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 96

به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 96 می رساند جهت دریافت نامه ی درخواست تائیدیه تحصیلی و ریز نمرات مقطع قبل، از تاریخ 98/04/16 لغایت 98/04/22 به جز پنجشنبه و جمعه از ساعت 9 الی 13 به آموزش موسسه مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه در موعد مقرر عواقب ناشی از فرایند فارغ التحصیلی به عهده خود دانشجو خواهد بود.

اطلاعیه ها