زمان تحویل پروژه و کارآموزی استاد قوامی

به اطلاع دانشجویانی که درس پروژه و کارآموزی را با استاد قوامی انتخاب نموده اند می رساند جهت تحویل پروژه و گزارش کارآموزی در مورخه 1398/04/24 راس ساعت 10 در دانشگاه حضور بهم رسانند.

اطلاعیه ها