ثبت نام بدون آزمون در مقطع کارشناسی ناپیوسته

با توجه به درخواست بسیاری از داوطلبان مبني بر  پذيرش در رشته‌هاي تحصيلي صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي آزمون کارشناسی ناپیوسته، بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان علاقمند به تحصيل در رشته‌هاي مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی و مدیریت بیمه می رساند جهت ثبت نام با به همراه داشتن مدارك ذيل از تاريخ 97/11/24لغايت 97/11/30 به این دانشگاه مراجعه نمايند.

مدارك مورد نياز:

1. اصل‌ دانشنامه دوره کاردانی يا گواهي‌ موقت‌

3. اصل‌ شناسنامه‌ و دو برگ‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آن.‌

4. اصل کارت ملی و دو برگ فتوکپی پشت و رو.

5. شش قطعه‌ عكس‌ 4×3 تمام‌ رخ‌ تهيه‌ شده‌ در سال ‌جاري‌.

6. مدرك نظام وظيفه براي برادران مشمول.

اطلاعیه ها