اطلاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 95

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی1395می رساند :
1.آن دسته از دانشجویانی که برگ مجوز دفاع خود را تحویل مسئول تحصیلات تکمیلی(خانم شهیدی) داده اند، منتظر هماهنگی جهت تشکیل جلسه بوده، ضمنا در جلسه دفاع یک نسخه از پایان نامه به صورت پرینت و پانچ شده تحویل استاد داور خواهد شد. بنابراین مراحل صحافی  پس از مرحله دفاعانجام خواهد شد و راهنمایی های لازم صورت خواهد گرفت.
2.یک نسخه از آخرین فایل پایان نامه به صورت پی دی اف  تا تاریخ 97.06.06 به شماره تلگرام 09360094550 مسئول تحصیلات تکمیلی(خانم شهیدی)حتما ارسال گردد.
3.قبل از جلسه دفاع حتما تسویه مالی انجام پذیرد در غیر اینصورت جهت انجام دفاع هماهنگی صورت نخواهد گرفت.
4.آن دسته از دانشجویانی که تا کنون برگ مجوز دفاع خود را تحویل نداده اند، حداکثر تا تاریخ 97.06.07 و قبل از تصمیم گیری توسط شورا فرصت دارند.

اطلاعیه ها