زمان انجام امورات فارغ التحصیلی در ترم تابستان

به اطلاع کلیه دانش آموختگان محترم موسسه می رساند جهت انجام مراحل فارغ التحصیلی از تاریخ 97/04/23 لغایت 97/05/15 به آموزش موسسه مراجعه نمایند. درغیر اینصورت انجام امورات مربوط به فارغ التحصیلی در آبان ماه سال جاری انجام خواهد یافت.
        اداره فارغ التحصیلان

اطلاعیه ها