زمان و مدارک جهت ثبت نام در مقطع کارشناسی ناپیوسته

با عرض تبریک جهت قبولی در آزمون کاردانی به کارشناسی، لطفا از تاریخ 98/6/24 لغایت 98/6/25 از ساعت9  الی13:30 برای ثبت نام مراجعه نمایید.

مدارک لازم جهت ثبت نام:

1- اصل و2 سری کپی مدرک کاردانی یا گواهی فراغت ازتحصیل یا فرم معدل با قید معدل دوره کاردانی

2- کپی از تمام صفحات شناسنامه-وکارت ملی پشت ورو2 سری

3- عکس 4*3    6قطعه که در سال جاری گرفته شده (خواهران با حجاب اسلامی)

4- وضعیت نظام وظیفه(ویژه آقایان) نامه ی ابطال معافیت تحصیلی یا کپی کارت پایان خدمت

اطلاعیه ها