انتخاب دانشجوی تربیت بدنی به عنوان جوان نمونه استان

یازدهمین جشنواره حضرت علی اکبر (ع) که از بهمن‌ماه سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده بود، با رأی داوران تخصصی اقدام به انتخاب جوانان برگزیده آذربایجان شرقی در سال 97 کرده است. در این جشنواره علیرضا امیری دانشجوی رشته تربیت بدنی این دانشگاه به عنوان جوان نمونه و فعال استان در حوزه سازمان های مردم نهاد برگزیده شد.

اطلاعیه ها