ثبت نام وام دانشجویی

دانشجویان متقاضی وام شهریه تحصیلی پس از دریافت فرم های مربوط به وام از وب سایت دانشگاه (قسمت امور دانشجویی) و تکمیل آن ها حداکثر تا تاریخ 97/08/30 (شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 13) به مسئول امور دانشجویی (خانم نقی زاد) مراجعه نمایند. لازم به توضیح می باشد به دلیل محدود بودن اعتبار تخصیص داده شده از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اولویت با افرادی خواهد بود که سریعتر مراجعه نمایند.

اطلاعیه ها